Polityka prywatności

Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z prawem na podstawie art. 6 Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO.

W sklepie internetowym Państwa dane osobowe – stosownie do treści art.6 ust.1 lit. a) i b) RODO przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych lub przepisów prawa w celu realizacji umowy sprzedaży. Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody przetwarzamy dane przekazywane nam przez Państwa w formularzach dotyczących: usługi „Newslettera”, procesu zakładania konta użytkownika przed dokonaniem zakupów, wysłania informacji lub zapytania przez formularz kontaktowy. Jeżeli wyraziliście lub wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Państwa adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo
telekomunikacyjne.

Nasz sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, a w przypadku zawarcia umowy sprzedaży przez okres przewidziany w odrębnych przepisach prawa w tym w ustawie o rachunkowości. Prawo do cofnięcia zgody
mają Państwo w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i sklepu internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików
cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki
komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie
będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi. W przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji konta w sklepie internetowym poprzez Witrynę, sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji:
1. nazwisko i imię,
2. adres zamieszkania,
3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
4. adres poczty elektronicznej,
5. numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w sklepie internetowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży.
W przypadku usługi „Newslettera”, oraz wysłania przez Państwa informacji lub zapytania przez formularz kontaktowy podanie przez Państwa danych osobowych jest odpowiednio warunkiem możliwości korzystania z usługi „Newsletter” oraz udzielenia odpowiedzi na Państwa informację lub zapytanie. Jeśli skorzystacie Państwo z usługi „Newlettera”, podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów www.ivonne-fashion.pl  Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane następującym podmiotom współpracującym z naszym sklepem: kurierom realizującym dostawy, operatorom płatności dostępnych na naszej stronie, firmie prowadzącej obsługę księgową sklepu. W przypadku usługi „Newsletter” możemy korzystać z usług innych podmiotów, realizujących jego wysyłkę na nasze zlecenie i w związku z tym przekazywać do nich Państwa dane. Nie przekazujemy natomiast danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państw trzecich. W każdym przypadku ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego
obowiązujące przepisy prawa.

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności
elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta
osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny. Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem biuro@ivonne-fashion.pl

Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych Państwa danych osobowych, jak również prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep internetowy nie ponosi
odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron. Jeżeli zrezygnujecie Państwo z zamówionego towaru, Państwa dane usuniemy w terminie 30 dni od dnia przekazania nam tej informacji – to czas operacyjny potrzebny nam na prawidłowe usunięcie danych z naszych baz.

 

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu